มูลนิธิกระจกเงา

    มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรพัฒนาสังคม ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เปิดรับสมัครอาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงาน/นักศึกษาสหกิจศึกษา หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางมูลนิธิ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

รายละเอียดการรับสมัคร