บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด

      บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด มีนโยบายเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเพศ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอกเซลได้ รวมถึงจะพิจารณาเป็นพิเศษหากสามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้จะฝึกปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต (ที่โรงงานฯ ผลิตแผ่นเจียร-แผ่นตัด เหล็ก-โลหะทุกชนิด)

รายละเอียดการรับสมัคร