วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

     

       วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 กองสหกิจศึกษานำโดย (ผู้ช่วยอธิการบดี) อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ และ ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา (ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม) พร้อมด้วยบุคลากรกองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9  ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก

« 1 ของ 3 »