บริษัท  แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

        เนื่องด้วย ทางบริษัท  แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ผู้ผลิตรายการการ์ตูน เบ๊น+โบ๊ท โชว์ ทางช่อง 13  หรือ ช่อง 3 แฟมมิลี่  ได้มีโครงการเข้าเยี่ยมโรงเรียน โดยมีกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน  ในหัวข้อตามแนวพระราชดำรัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดโดยมีกิจกรรมแสดงละครหุ่นสื่อการสอน  และแจกสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน

รายละเอียดการรับสมัคร