บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน

  • พนังงานรายวัน คลังสินค้า / บรรจุ /ประกันคุณภาพ

  • พนักงานจัดซื้อ

  • พนักธุรการ (ประสานงาน)

  • นักวิจัยและพัฒนา (R&D)

  • ช่างซ่อมบำรุง

หากท่านใดสนใจร่วมงานกับทางบริษัทโปรดดูคุณสมบัติและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา