พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

        เนื่องด้วยบริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าอันดับ 1 ในพื้นที่กรุงเทพ มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจ ในตำแหน่ง Sales Trainee (ที่ปรึกษาฝึกหัด) จำนวนมาก เพื่อเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้ฝึกงงานและมีประสบการณ์จากการทำงานจริง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว หากนักศึกษาท่านใดสนใจร่วมงานกับทางบริษัท โปรดอ่านรายละเอียดจากเอกสารแนบ

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา