การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 5

      สมาคมสหกิจฯจะจัดฝึกอบรม หลักสูตร”การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”รุ่นที่ 5 วันที่ 20-21 เมษายน 60 ณ ศูนย์ฯอิมแพค เมืองทองฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tace.sut.ac.th/tace