วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8

   

     วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับนายสุปัณโย แดงโคนา และนายอัตตชัย นาคสีทา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งขึ้นรับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่