บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด

           

            บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด ดำเนินธุรกิจการผลิตถุงพลาสติกในประเทศไทย และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์ มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาที่จบการศึกษา เพื่อเข้าร่วมงานกับทางบริษัท ในตำแหน่ง  วิศวกรฝ่ายผลิต (Process Engineering)

             รายละเอียดและคุณสมบัติการรับสมัคร