บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

             บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการ ความพึงพอใจและความสุขในการอยู่อาศัยของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายโครงการ และต้องการอัตราคนเพิ่ม  ทางบริษัทมีความประสงค์เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงาน และนักศึกษาที่จบการศึกษา เพื่อเข้าร่วมงานกับทางบริษัท หากท่านใดสนใจร่วมงานกับทางบริษัทโปรดดูละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัครและคุณสมบัติตามเอกสารแนบที่แนบ

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา / ฝึกงาน และนักศึกษาที่จบการศึกษา