เข้าปรึกษาหารือและขอคำแนะนำ จาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

           

            วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 กองสหกิจศึกษา โดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม พร้อมเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เข้าปรึกษาหารือและขอคำแนะนำ จาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมกันนี้ได้ถือโอกาสขอพรเนื่องในวันปีใหม่จากท่านด้วย