ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มทร.รัตนโกสินทร์