โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 84 พรรษา มหาราชินี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กองสหกิจศึกษา นำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์