บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

       

        ด้วยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการสัมมนาวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ บริษัทตั้งอยู่บนห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 15) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 จำนวน 4 อัตรา โปรดดูคุณสมบัติและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

img002