บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

      บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษลุกฟูกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากโดยใช้เครื่องหมายการค้า HiPLE-ACE ให้แก่ผู้ส่งออกเป็นจำนวนมากในประเทศไทย หากท่านใดสนใจร่วมงานกับทางบริษัทโปรดดูคุณสมบัติและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

UOI