ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

    กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์