เยี่ยมชม แสงชัย กรุ๊ป

          

         ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 กองสหกิจศึกษา นำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม แสงชัย กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านระบบทำความเย็น