ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2558

ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา