โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 1

กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และในช่วงบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง “สหกิจศึกษากับบัณฑิตนักปฏิบัติ” โดย ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ คุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ และคุณสุพร ก้าวสัมพันธ์ จากบริษัท S.B. FURNITURE INDUSTRY CO.,LTD ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา