นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (24 พ.ย. 58)

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 กองสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้านิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 ณ บริษัท บลูริบบอน มาเก็ตติ้ง จำกัด