แสงชัยกรุ๊ป

           

          แสงชัยกรุ๊ปเริ่มดำเนินธุรกิจด้านระบบทำความเย็น ตั้งแต่ปี 2519 และเติบโตขึ้นมาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ โดยได้ก่อตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมระบบทำความเย็น ไฟฟ้าและประปา เรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร
            หากท่านมองหาความก้าวหน้า ความท้าทาย และโอกาส ขอเชิญร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแสงชัย