โครงการสถานประกอบการพบผู้บริหารฯ


57-10-30-rmutr-coopเมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2557 กองสหกิจศึกษาจัดโครงการ สถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีไซ ออลเทอร์เนทิฟ จำกัด มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ที่ห้องคชาทาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม