เตรียมความพร้อมการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง

กันยายน 20, 2017 admin 0

        วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 กองสหกิจศึกษา นำโดย ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการออกสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560 พร้อมทั้งได้พูดคุยและปรึกษาหารือ ในเรื่องการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเพาะ [อ่านต่อ]

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สิงหาคม 11, 2017 admin 0

       วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560

เมษายน 5, 2017 admin 0

        วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศ [อ่านต่อ]

โครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

มีนาคม 28, 2017 admin 0

          ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (RMUTR OPEN HOUSE) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และได้พบปะแล [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ 2/2559

พฤศจิกายน 21, 2016 admin 0

          วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2559 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีส [อ่านต่อ]

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

มิถุนายน 17, 2015 admin 0

    เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ได้มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน (กองสหกิจศึกษาและศูนย์พัฒนาและบริหารวิชาการสู่สังคม)  โดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ได้ประชุมหารือตามระเบียบวาระต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน [อ่านต่อ]