ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2560

กรกฎาคม 25, 2017 admin 0

        วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/256 [อ่านต่อ]

ร่วมต้อนรับ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด

มิถุนายน 14, 2017 admin 0

       ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออ [อ่านต่อ]

ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

มิถุนายน 9, 2017 admin 0

      วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560  อ.ทรงสิทธิ์ สอนรอด และ อ.เบญจมาศ สอนคำ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference 2017) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส [อ่านต่อ]

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8

มิถุนายน 6, 2017 admin 0

      วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับนายสุปัณโย แดงโคนา และนายอัตตชัย นาคสีทา นักศึกษ [อ่านต่อ]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

มิถุนายน 2, 2017 admin 0

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5   เช่น สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเ [อ่านต่อ]

No Picture

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 22, 2017 admin 0

           บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการ ความพึงพอใจและความสุขในการอยู่อาศัยของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายโครงการ และต้องการอัตราคนเพิ่ม  ทางบริ [อ่านต่อ]

No Picture

สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560

พฤษภาคม 15, 2017 admin 0

          วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อโครงงาน “การล [อ่านต่อ]

เยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมษายน 28, 2017 admin 0

      รองอธิการบดีฯ ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ และดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม เข้าเยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทำโครงการระบบไฟฟ้าใหม่ ระบบพลังงานทดแ [อ่านต่อ]