โครงการสถานประกอบการพบผู้บริหารฯ

ตุลาคม 31, 2014 admin 0

         เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการ สถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีทักษะใ [อ่านต่อ]

MOU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สิงหาคม 26, 2014 admin 0

          ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กับ สถานประกอบการ 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ดีไซน์ ออลเนอร์เนทีฟ จำกัด บริษัท สอ-เสือ จำกัด บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ [อ่านต่อ]