บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด

     ด้วยบริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานกับบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.  AVL System Designer งานออกแบบระบบภาพ เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
  2. Industrial Engineering งานติดตั้งระบบภาพ เสียงและโสตทัศนูปกรณ์
  3. Product & Technology Developer งานอบรมและพัฒนาระบบภาพและเสียง
  4. Interior Designer งานตบแต่งภายใน
เวลาปฏิบัติงาน: 8.30 – 17.30 น. (จันทร์ – ศุกร์) วันตามที่หน่วยงานกำหนด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ: เบี้ยเลี้ยงวันละ 353 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด
หากนักศึกษาที่มีความประสงค์ออกสหกิจศึกษา / ฝึกงาน กับทางบริษัทฯ
สอบถามได้ที่
Email: saiparn1993.image@gmail.com
โทร. 095 924 5474