Thai Obayashi Summer Camp 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ Thai Obayashi Summer Camp 2023
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
หากนักศึกษาท่านใด สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการของกิจกรรม