โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการออกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชน

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”ปฐมนิเทศสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 62″]