บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน

Admin

22 พฤศจิกายน 2566

บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นธุรกิจผลิตของเล่นไม้เสริมทักษะเด็กที่ทำจากไม้ยางพารา มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

Admin

15 พฤศจิกายน 2566

บริษัท เอวิชั่น จำกัด

บริษัท เอวิชั่น จำกัด (AVision) มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เข้าฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงานกับทางบริษัทในปี พศ.2567

Admin

9 พฤศจิกายน 2566
1 2 12