การประกวด CWIE ดีเด่น เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2566

Admin

6 เมษายน 2566

เข้าร่วมชมการประกวด โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565

เข้าร่วมชมการประกวด “โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565”
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -17.00 น.

Admin

13 มีนาคม 2566
1 2 7