XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 16

Admin

ลงนามความร่วมมือ (MOU) และเยี่ยมชมสถานประกอบการ

 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ลงนามความร่วมมือ (MOU) บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด และ บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค จำกัด

Admin

8 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ฝ่ายงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ สำนักวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (อธิการบดี)

Admin

9 มกราคม 2567

บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน

Admin

22 พฤศจิกายน 2566
1 2 44