ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ลงนามความร่วมมือ (MOU) และเยี่ยมชมสถานประกอบการ

 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ลงนามความร่วมมือ (MOU) บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด และ บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค จำกัด

Admin

8 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ฝ่ายงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ สำนักวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (อธิการบดี)

Admin

9 มกราคม 2567

การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)

Admin

13 มิถุนายน 2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2566

Admin

15 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมวางแผนการจัดงานและตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานวัน CWIE DAY ครั้งที่ 13

ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 13

Admin

30 มกราคม 2566

การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (รองอธิการบดี) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ

Admin

20 มกราคม 2566

การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 กองสหกิจสึกษาได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ ทั้ง 15 แห่ง

Admin

13 ธันวาคม 2565

การประกวด

รับสมัครงาน/นักศึกษาสหกิจศึกษา

บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นธุรกิจผลิตของเล่นไม้เสริมทักษะเด็กที่ทำจากไม้ยางพารา มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

       บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จำกัด เป็นสำน […]