บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 22, 2017 admin 0

           บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการ ความพึงพอใจและความสุขในการอยู่อาศัยของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายโครงการ และต้องการอัตราคนเพิ่ม  ทางบริ [อ่านต่อ]

สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560

พฤษภาคม 15, 2017 admin 0

          วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อโครงงาน “การล [อ่านต่อ]

เยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมษายน 28, 2017 admin 0

      รองอธิการบดีฯ ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ และดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม เข้าเยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทำโครงการระบบไฟฟ้าใหม่ ระบบพลังงานทดแ [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560

เมษายน 5, 2017 admin 0

        วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศ [อ่านต่อ]

ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560

มีนาคม 29, 2017 admin 0

           ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560 (29 มีนาคม 2560) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสายการผลิต 1,000 ตัน” นายสุปัณโย แดงโคนา นายอัตตชัย นาคสีทา สา [อ่านต่อ]

ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560

มีนาคม 29, 2017 admin 0

         วันที่ 29 มีนาคม 2560 มีการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ [อ่านต่อ]

โครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

มีนาคม 28, 2017 admin 0

          ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (RMUTR OPEN HOUSE) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และได้พบปะแล [อ่านต่อ]

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560

มีนาคม 27, 2017 admin 0

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560   ภาพพิธีมอบรางวัลในงานประกวดสหกิจศึกษาประจำปี 2560 โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) เป็นผู้มอบรางวัล