ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมษายน 5, 2017 admin 0

        วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศ [อ่านต่อ]

ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560

มีนาคม 29, 2017 admin 0

           ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560 (29 มีนาคม 2560) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสายการผลิต 1,000 ตัน” นายสุปัณโย แดงโคนา นายอัตตชัย นาคสีทา สา [อ่านต่อ]

ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560

มีนาคม 29, 2017 admin 0

         วันที่ 29 มีนาคม 2560 มีการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โ [อ่านต่อ]

โครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

มีนาคม 28, 2017 admin 0

          ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (RMUTR OPEN HOUSE) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และได้พบปะแล [อ่านต่อ]

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560

มีนาคม 27, 2017 admin 0

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560   ภาพพิธีมอบรางวัลในงานประกวดสหกิจศึกษาประจำปี 2560 โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) เป็นผู้มอบรางวัล

โครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

มีนาคม 27, 2017 admin 0

        ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งมีการแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560 ทั้งนี้กองสหกิจศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน อ [อ่านต่อ]

“การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”รุ่นที่ 5

มีนาคม 2, 2017 admin 0

       สมาคมสหกิจฯจะจัดฝึกอบรม หลักสูตร”การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”รุ่นที่ 5 วันที่ 20-21 เมษายน 60 ณ ศูนย์ฯอิมแพค เมืองทองฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tace.sut.ac.th/tace

ประชุมอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560

กุมภาพันธ์ 1, 2017 admin 0

             ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กองสหกิจศึกษานำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุม Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม