เตรียมความพร้อมการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง

กันยายน 20, 2017 admin 0

        วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 กองสหกิจศึกษา นำโดย ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการออกสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560 พร้อมทั้งได้พูดคุยและปรึกษาหารือ ในเรื่องการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเพาะ [อ่านต่อ]

โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์

สิงหาคม 31, 2017 admin 0

      โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ มีความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน หากนักศึกษาท่านใดสนใจร่วมงานกับทางโรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ โปรดดูคุณสมบัติและละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ รายละเอียดการเปิดรับสมัคร  

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สิงหาคม 11, 2017 admin 0

       วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

กรกฎาคม 26, 2017 admin 0

       วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองสหกิจศึกษา นำโดย ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖ [อ่านต่อ]

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2560

กรกฎาคม 25, 2017 admin 0

        วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/256 [อ่านต่อ]

ร่วมต้อนรับ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด

มิถุนายน 14, 2017 admin 0

       ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออ [อ่านต่อ]

ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

มิถุนายน 9, 2017 admin 0

      วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560  อ.ทรงสิทธิ์ สอนรอด และ อ.เบญจมาศ สอนคำ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference 2017) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส [อ่านต่อ]

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8

มิถุนายน 6, 2017 admin 0

      วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ เข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับนายสุปัณโย แดงโคนา และนายอัตตชัย นาคสีทา นักศึกษ [อ่านต่อ]